Aankomende woensdag debatteert staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscaliteit met de Tweede Kamer over een nieuwe belasting op het werkelijk rendement uit sparen en beleggen. In het FD komen fiscalisten en economen aan het woord over de plannen van Van Rij om een vermogensaanwasbelasting in te voeren.

Arjen Siegmann, medewerker van het Wetenschappelijk Instituut (WI) van het CDA en bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit vindt het jammer dat het kabinet kiest voor een belasting op inkomen uit spaargeld en beleggingen en niet de voorkeur geeft aan een echte vermogensbelasting.

Een groot voordeel van de vermogensbelasting is de eenvoud, zegt Siegmann. "Ik maak me zorgen over de complexiteit van de boekhouding die nodig is voor een belasting op inkomen uit vermogen en de mogelijkheden die dan ontstaan voor ontwijking." Hoogleraar belastingrecht en partner bij belastingadviesbureau Baker Tilly Philippe Albert vermoedt dat een vermogensbelasting niet terugkomt in het kabinetsvoorstel, omdat de VVD daar tegen is.

De kabinetskeuze van een vermogensinkomstenbelasting is er in diverse smaken, legt de krant uit. De vermogenswinstbelasting geldt jaarlijks voor rente-inkomsten, dividenden en huuropbrengsten, en voor waardestijgingen van beleggingen zodra die zijn gerealiseerd. De grondslag van de vermogensaanwasbelasting daarentegen omvat ook nog niet gerealiseerde waardeveranderingen van het vermogen.

Volgens hoogleraar economie en overheidsfinanciën Bas Jacobs hebben economen een voorkeur voor de vermogensaanwasbelasting omdat die theoretisch de meest zuivere heffing is. "Ons voorstel was ingegeven door pragmatische overwegingen, omdat vrijwel alle landen een vermogensaanwasbelasting gebruiken."

Albert tenslotte heeft een combinatie van vermogens- en vermogensinkomstenbelastingen voorgesteld. Hij vindt dat de complexiteit van drie soorten belastingen erg meevalt, zo zegt hij in de krant.

Bron: FD

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

57

Gerelateerde artikelen