De commissie Financiën van de Eerste Kamer houdt maandag 23 november 2015 een deskundigenbijeenkomst over het pakket Belastingplan 2016.
Hierbij komen zowel de nationale als de internationale aspecten van de voorstellen aan bod. De bijeenkomst wordt gehouden ter voorbereiding op de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2016 en het voorstel Wet uitvoering Common Reporting Standard in de Eerste Kamer op 14 december en 15 december.
 
Op de bijeenkomst zullen het woord voeren:
oud-staatsraad dr. Jan Kees Bartel over belastinghervormingen en box 3
prof. dr. Sigrid Hemels over pakket lastenverlichting op arbeid
prof. dr. Stef van Weeghel over o.a. Wet implementatie moeder-dochterrichtlijn 2015
prof. dr. Edwin Heithuis over Belastingplan 2016 en Wet tegemoetkomingen loondomein
 
De bijeenkomst duurt van 17.40 uur tot 19.30 uur en is openbaar. 

Bron: Eerste Kamer

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen