De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) vindt dat Nederland toe is aan een "fundamentele verandering" van het stelsel van schulden, vorderingen en incasso's. Nu kunnen verschillende schuldeisers beslag leggen via hun eigen deurwaarder. Volgens de branche zou het beter zijn om over te gaan naar een systeem waarin voor mensen met schulden één coördinerend deurwaarder aangesteld wordt.

Die kan dan de regie nemen bij het opstellen van een afbetalingsplan en andere schuldeisers kunnen zich tot deze deurwaarder wenden, is de gedachte. Dat zou zinloos stapelen van beslagen voorkomen en dat zou zowel in het belang van de mensen met schulden als van de schuldeisers zijn.

Volgens eerdere cijfers zijn er ruim 600.000 huishoudens met geregistreerde problematische schulden in Nederland. Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven zoeken al een aantal jaar naar manieren om dit aantal flink terug te dringen. Maar dat lukt niet echt, zegt de KBvG die verwijst naar een donderdag gepresenteerd onderzoek van Nadja Jungmann en André Moerman.

De onderzoekers hebben in kaart gebracht hoe het kan dat mensen die meerdere schulden hebben, te maken krijgen met allerlei extra kosten en daardoor dus eigenlijk nog grotere financiële problemen krijgen. De KBvG stelt de conclusies en aanbevelingen uit het rapport te omarmen.

Wel zouden de voorgestelde fundamentele veranderingen "verstrekkende gevolgen" hebben voor gerechtsdeurwaarders zelf. Als het advies van Jungmann en Moerman opgevolgd zou worden zou dat namelijk leiden een drastische vermindering van ambtshandelingen zoals dagvaarden, betekenen van vonnissen en beslag leggen.

Volgens de KBvG zouden in zo'n nieuw stelsel daarom ook de financiële vergoedingen van deurwaarders een in de wet vastgelegde aanpassing verdienen. Daarbij stelt de organisatie te pleiten voor een "sociaal tarief", oftewel "een passende vergoeding voor werkzaamheden die het oplopen van kosten voorkomen en die bijdragen aan oplossingen van de schuldenproblematiek".

Bron: KBvG

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering, Insolventierecht

215

Gerelateerde artikelen