Zorgeloos Vastgoed, een samenwerkingsverband van makelaars, notarissen, kadaster, financieel adviseurs en geldverstrekkers, gaat een digitale koopovereenkomst ontwikkelen waarmee kopers en verkopers van vastgoed veilig, efficiënt en accuraat digitaal informatie kunnen uitwisselen met andere partijen. Dat is vastgesteld in het zogenoemde afsprakenstelsel tussen de samenwerkende branches.

Volgens dat afsprakenstelsel krijgt de consument met de digitale koopovereenkomst overzicht en grip op het koopproces en hoeft de overeenkomst niet steeds te worden gekopieerd en rondgestuurd. Om dit te kunnen realiseren hebben partijen uit de keten onder andere een 'gemeenschappelijke taal' ontwikkeld. Wanneer de digitalisering van de overeenkomst gereed is, is niet bekend.

Op 16 september werd het afsprakenstelsel aangeboden aan Eric Jan van Kempen, Directeur Generaal Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. "De aanpak van de sector met deze samenwerking past heel goed bij de ambitie van de minister van BZK om burgers meer regie over de uitwisseling van zijn persoonlijke data te geven", zo was zijn commentaar.

Volgens het samenwerkingsverband is digitalisering geen doel op zich. Het is een middel om gegevensuitwisseling die nodig is bij het kopen van een huis, voor kopers en verkopers makkelijker en veiliger te maken. Dit doet Zorgeloos Vastgoed door de consument in één keer de juiste en actuele gegevens aan te laten leveren. En ervoor te zorgen dat alle partijen deze dataset kunnen gebruiken als de consument daar toestemming voor geeft.

Bron: Zorgeloos Vastgoed

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Inkomstenbelasting, Huwelijksvermogensrecht, Verbintenissenrecht

Informatiesoort: Nieuws

  338
Gerelateerde artikelen