'SEO plaatst met de feiten en cijfers over brievenbusmaatschappijen en non-bancaire financieringsactiviteiten de maatschappelijke discussie hierover in het juiste perspectief.' Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op het vandaag gepubliceerde onderzoek van SEO. Het door Barbara Baarsma, directeur van SEO, gepresenteerde rapport werd geschreven op verzoek van de Tweede Kamer.

3 miljard euro belastinginkomsten 

Onderzoeksbureau SEO becijferde dat de hele dienstverlening rond brievenbusfirma's de Nederlandse economie ruim 3 miljard euro oplevert aan belastinginkomsten en omzet van fiscale dienstverleners. Volgens de ondernemingsorganisaties laat SEO hiermee zien dat het economisch belang van deze ondernemingen veel groter is dan tot nu toe steeds werd beweerd. 

Lokale maatregelen weinig effect 

Als het gaat om de discussie over belastingontwijking is internationale coördinatie de enige manier om te komen tot effectieve maatregelen, zo laat het rapport zien. ‘Lokale maatregelen hebben weinig effect zolang de verschillen in het belastingsysteem zo groot zijn' en ‘aanpassing van de Nederlandse regels leidt niet tot vermindering van belastingontwijking, louter tot verplaatsing', aldus SEO. Nederland moet daarom geen eenzijdige maatregelen treffen maar in OESO-verband werken aan de algemeen geaccepteerde ordening van het internationale fiscale kader. Legitieme belastingconcurrentie mag niet worden beperkt, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. 

Risico's voor Nederland 

Het SEO-rapport wijst terecht op de risico's voor Nederland in de discussie over brievenbusfirma's. Om die reden moet Nederland een internationale aanscherping van het beleid, als het gaat om landen die geen of heel weinig belasting heffen en niet doen aan automatische informatie-uitwisseling, niet uit de weg gaan. ‘Bij internationale consensus daarover moeten wij bereid zijn onze verdragen met dit soort landen te herzien.' 

Tegen het licht houden 

Ten slotte moet duidelijk zijn dat zowel ontwikkelingslanden als Nederland baat moeten hebben bij belastingverdragen. Om die reden is het een goede zaak dat minister Ploumen en staatssecretaris Weekers een aantal van onze belastingverdragen met ontwikkelingslanden tegen het licht gaan houden, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.
 

Bron: VNO-NCW en MKB Nederland

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Internationaal belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen