De Europese Commissie heeft voorgesteld goederen en diensten die door de Europese Commissie, EU-organen en -agentschappen ter beschikking worden gesteld aan lidstaten en burgers in tijden van crisis, vrij te stellen van btw.

De ontvangers kunnen lidstaten of derde partijen zijn, zoals nationale autoriteiten of instellingen (bijvoorbeeld een ziekenhuis, een nationale gezondheidsinstantie of een instantie voor rampenbestrijding).

Goederen en diensten die onder de voorgestelde vrijstelling vallen, omvatten bijvoorbeeld: diagnostische tests en testmaterialen, en laboratoriumapparatuur; persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); tenten, veldbedden, kleding en voedsel; ontwikkeling, productie en aanschaf van noodzakelijke producten, onderzoeks- en innovatieactiviteiten, strategische productvoorraad; farmaceutische vergunningen, quarantainevoorzieningen, klinische proeven, desinfectie van gebouwen, enz.

Deze btw-vrijstelling is dus niet alleen bedoeld voor de coronapandemie maar ook voor alle toekomstige crisisgebeurtenissen zoals natuurrampen of andere pandemieën waarbij de EU noodhulp biedt aan lidstaten.  

Bron: Europese Commissie

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

  193
Gerelateerde artikelen