De partner van een AOW-gerechtige geniet prépensioen. Als gevolg van het prépensioen wordt de partnertoeslag gekort en resteert voor beiden per saldo een lager netto inkomen. Ondanks een advies van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is het ontvangen prepensioen niet aftrekbaar als negatief loon. zo stelt Hof Arnhem-Leeuwarden.

De zaak (29 juli 2015, ECLI:GHARL:2015:5744) verloopt als volgt. Man en vrouw wonen samen. De vrouw geniet sinds 2006 een prepensioenuitkering. De man geniet in 2010 een AOW-uitkering voor een gehuwde/samenwonende, met een partnertoeslag. Bij de berekening van de partnertoeslag is de door de partner genoten prepensioenuitkering in aftrek gebracht. Door deze aftrek daalde het netto inkomen van de man meer dan het bedrag dat zijn partner netto als prepensioen ontving.

Omdat de man dit niet rechtvaardig vindt neemt hij contact op met de SVB en een adviseur. Van beiden krijgt de man het advies om in verband met de daling van het netto inkomen negatief loon te vermelden in zijn aangifte voor de inkomstenbelasting.

De inspecteur weigert de aftrek en de rechter is het hier mee eens. Er is in dit geval geen wettelijke basis om de aftrek van negatief loon toe te staan. Het argument dat de man advies heeft gehad van de SVB en zijn adviseur kan de rechter niet op andere gedachten brengen. Ook als een dergelijk advies zou zijn gegeven, is de Belastingdienst daaraan niet gebonden. De SVB en de adviseur zijn namelijk geen onderdeel van de Belastingdienst.

Belang voor de praktijk

In deze procedure speelde de definitie van negatief loon een doorslaggevende rol. Negatief loon is de terugbetaling van te veel of ten onrechte ontvangen loon of uitkering. In eerste instantie is er belasting betaald over de inkomsten. Door het terugbetaalde te veel of ten onrechte ontvangen loon of uitkering op te nemen als negatief loon kan de belasting (gedeeltelijk) worden terug ontvangen.

Een werkgever of uitkeringsinstantie kan het terugbetalen op verschillende manieren regelen:

  • Verrekening met het brutoloon of –uitkering. De werkgever of uitkeringsinstantie verrekent de te hoge of onterechte inkomsten met het brutoloon of -uitkering. Bij de aangifte inkomstenbelasting hoeft er niets te gebeuren. De terugbetaling is namelijk verwerkt in de jaaropgave.
  • Zelf terugbetalen. De te hoge of onterechte inkomsten worden zelf terugbetaald. Bij de aangifte inkomstenbelasting wordt negatief loon opgenomen.
     

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Inkomstenbelasting

30

Gerelateerde artikelen