Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het ziekenhuis de doorbelasting van de kosten voor aansprakelijkheidsverzekering aan de medsiche staf zonder btw kan doen. Volgens de rechtbank verleent het ziekenhuis bij de doorbelasting geen dienst aan de medische staf. En als het wel een dienst zou zijn, dan is die vrijgesteld van btw, net als andere verzekeringen.

Deze uitspraak (ECLI:NL:RBZWB:2024:3525is een eerste beslissing in een geschil tussen ziekenhuizen en de Belastingdienst dat landelijk speelt.

Ziekenhuizen zijn medeaansprakelijk voor verrichtingen van (onder meer) de medisch specialisten die in het ziekenhuis werken (artikel 7:462 BW). Vanwege deze medeaansprakelijkheid sluiten ziekenhuizen een aansprakelijkheidsverzekering af waarbij ook schade wordt meeverzekerd die het gevolg is van verrichtingen van de medisch specialisten.

Aan de vrij gevestigde medisch specialisten, die zijn verenigd in de medische staf, wordt een deel van de kosten van die verzekering doorbelast. Volgens de Belastingdienst moet het ziekenhuis over het bedrag van de doorbelasting 21 procent btw in rekening brengen. Volgens de rechtbank is dat dus niet zo.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

191

Gerelateerde artikelen