De AOW leeftijd wordt vanaf 2016 sneller verhoogd dan eerder afgesproken, zo blijkt uit het deelakkoord voor wijziging van de begroting 2013. Dit resulteert in een AOW leeftijd van 66 jaar in 2018 en van 67 jaar in 2021. Ter compensatie komt er een doorwerkbonus die voor lagere inkomens kan resulteren in een pensioenleeftijd van 65,5 jaar.

 

Doorwerkbonus

De VVD wilde de AOW leeftijd sneller verhogen. De PvdA is hiermee akkoord gegaan, mits er voor lagere inkomens een compensatieregeling zou komen. Die compensatie krijgt zijn beslag in een doorwerkbonus voor werknemers tussen 61-65 jaar. De bonus geldt voor werknemers die minimaal 90 procent tot maximaal 175 procent van het wettelijk minimumloon verdienen. Werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar kunnen zo gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan. Ook wordt de bestaande mobiliteitsbonus voor werkgevers geïntensiveerd.

Balkenendebonus

De doorwerkbonus is ingevoerd in 2009 en kreeg in de politiek al gauw het etiket "Balkenendebonus" mee. Het was voor premier Balkenende (CDA) de uitruil om akkoord te kunnen gaan met de  "Bosbelasting". Dit slechts deels indexeren van de schijven in de inkomstenbelasting, waardoor AOW'ers sneller in de derde belastingschijf gaan vallen, is vernoemd naar de PvdA-leider van destijds en de huidig informateur. De doorwerkbonus zou worden afgeschaft per 1 januari 2013 om op te kunnen gaan in het vitaliteitssparen. Het vitaliteitssparen gaat niet door. De doorwerkbonus blijft echter, op verzoek van de PvdA , op het fiscale toneel.

Overbruggingsregeling

Daarnaast komt er een overbruggingsregeling voor werknemers die reeds deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling. Zij hebben zich, aldus de onderhandelaars van VVD en PvdA, niet kunnen voorbereiden op de AOW leeftijdsverhoging. De regeling zal gelden voor deelnemers met een inkomen tot maximaal 150 procent van het wettelijk minimumloon en zal een partner- en vermogenstoets (exclusief eigen woning en pensioen) kennen.

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Loonbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2012

124

Gerelateerde artikelen