U herkent het vast. U bent ondernemer, gehuwd, de kinderen zijn (bijna) de deur uit. U heeft elkaar (lang geleden) het ja-woord gegeven en omdat u een eigen zaak had, werd u geadviseerd om huwelijkse voorwaarden te maken. Was het niet door uw adviseur, dan was het wel door de familie. Voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking bent u nog even bij de notaris langs geweest. Akte opgemaakt, even tekenen en u had het geruste gevoel dat het prima geregeld was. Dat deze huwelijkse voorwaarden regelmatig een "APK" behoeven, daar heeft u verder misschien niet bij stilgestaan. In tegenstelling tot veel ons omringende landen, is in Nederland de ‘standaard' een algehele gemeenschap van goederen. Om diverse redenen hebben ook vele echtparen ervoor gekozen om huwelijkse voorwaarden op te laten stellen door een notaris. Dit kan voorafgaand aan de huwelijksdatum of tijdens het huwelijk gebeurd zijn.

Verschillende vormen van huwelijkse voorwaarden

De inhoud van de huwelijkse voorwaarden kan zeer uiteenlopend zijn, variërend van volledige (‘koude') uitsluiting tot een regeling die bijna lijkt op gemeenschap van goederen. Zo kan bijvoorbeeld sprake zijn van alleen een gemeenschap van inboedel. De overige vermogensbestanddelen zijn en blijven in eigendom van ieder van de gehuwde partners. Het huwelijk kent dan feitelijk drie vermogens: het vermogen van beide partners afzonderlijk en een gezamenlijk vermogen.
 
Naast afspraken over het vermogen worden ook vaak afspraken gemaakt over de inkomensverdeling en wat ieders bijdrage is aan de gemeenschappelijke huishouding. Bijvoorbeeld de bijdrage naar draagkracht. Van groot belang hierbij is de definitie van het begrip "inkomen". De uitleg van het begrip verschilt per akte. Is dat alleen datgene wat op een loonstrookje staat van de dga en (werkende) partner, of valt hier ook de winst uit onderneming onder? De omschrijving kan bij echtscheiding grote gevolgen hebben die de huwelijkspartners zich van tevoren niet hebben gerealiseerd.

Jaarlijks onderhoud

Nog belangrijker is de bepaling die vaak ná de verdeling van de kosten van de huishouding  in huwelijkse voorwaarden vermeld staat. Dit betreft de bepaling inzake de verdeling van de overgespaarde inkomsten tussen de echtgenoten. Dit heet een zogenaamd periodiek verrekenbeding. Is er van de inkomsten na aftrek van de kosten van de huishoudpot nog iets over? Zo ja, dan dient dit verdeeld te worden. Echter, in de praktijk komt zelden voor dat men ook daadwerkelijk jaarlijks verrekent. Veel echtparen staan er niet bij stil om op Oudejaarsavond bij de oliebollen aan de keukentafel hun overgespaarde inkomen met elkaar te verrekenen.

Gevolgen bij een echtscheiding 

Als partijen niet jaarlijks verdeeld hebben en dit staat wel in de huwelijkse voorwaarden, dan zal dit in geval van echtscheiding grote gevolgen hebben. Advocaten kunnen dan stellen dat de helft van de waarde van het vermogen toekomt aan de ander. En dat is niet het effect wat werd beoogd met het opstellen van de huwelijkse voorwaarden.

Voldoen uw voorwaarden (nog) aan de verwachtingen? 

Gelukkig zijn huwelijkse voorwaarden niet voor de eeuwigheid, ook al heb je elkaar eeuwige trouw beloofd. Het is daarom verstandig om eens in de 5 jaar te kijken of ze nog aan de verwachtingen voldoen. 
 

Bron: DRV Accountants & Adviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Huwelijksvermogensrecht

0

Gerelateerde artikelen