Op 12 oktober 2013 heeft het kabinet begrotingsafspraken gemaakt met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. U krijgt als dga een mooie meevaller: het box 2 tarief wordt in 2014 verlaagd van 25% naar 22%. Daardoor wordt het in 2014 dus voordeliger om uzelf dividend uit te keren vanuit uw bv.

 

U heeft een aanmerkelijk belang als u tenminste 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen in een bv heeft. Inkomsten hieruit zijn onder andere dividenden. U betaalt over deze inkomsten dus tijdelijk minder belasting.
 
Deze verlaging geldt alleen in 2014. Daarna wordt weer 25% belasting geheven over de inkomsten in box 2.

Economie stimuleren

Het doel van deze maatregel is om u als ondernemer te stimuleren geld vrij te maken uit uw bv. Het kabinet hoopt dat ondernemers weer extra geld zullen investeren, wat de economie dan weer ten goedekomt. De partijen gaan ervan uit dat ondernemers door de belastingverlaging bijna € 5 miljard extra zullen uitkeren aan hun aanmerkelijkbelanghouders. Hiermee zou de fiscus dan € 1 miljard aan extra inkomsten ontvangen.

Uitkeringstoets

Waar u rekening mee moet houden bij het doen van een dividenduitkering is de uitkeringtoets. Vanaf 1 oktober 2012 kan de bv alleen dividenduitkeringen doen als de bv daarmee de uitbetaling van opeisbare schulden aan de overige crediteuren niet in gevaar brengt. Om de belangen van de overige crediteuren veilig te stellen, moet het bestuur toetsen of de bv ook na de uitkering aan de aandeelhouders in staat is om de overige opeisbare schulden aan crediteuren te betalen.
 
Kan de bv haar crediteuren blijven betalen, dan mag het bestuur haar goedkeuring verlenen aan de uitkering. Kan de bv dat niet, dan mag het bestuur geen goedkeuring verlenen. Bij een verkeerde beslissing zijn de bestuurders (hoofdelijk) aansprakelijk voor de door de uitkering ontstane tekorten plus rente en kunnen aandeelhouders verplicht worden tot terugbetaling van de ontvangen uitkering.
 

Bron: DRV Accountants & Adviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen