Vanaf 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs komen te vervallen. Voor de afdrachtvermindering onderwijs is een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen, namelijk de ‘Subsidieregeling praktijkleren'.
De nieuwe regeling omvat een aantal belangrijke wijzigingen. Zo kan niet voor alle afdrachtvermindering onderwijs subsidie worden aangevraagd. Zo kan bijvoorbeeld geen subsidie worden aangevraagd voor een Beroepsopleidende leerweg (BOL) maar nog wel voor een Beroepsbegeleidende leerweg (BBL).  
 
Een andere wijziging is dat u per werknemer die voor subsidie in aanmerking komt, maximaal € 2.700 kunt ontvangen. Het te ontvangen bedrag is afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen. Het bedrag kan ook lager uitvallen. Had u voor 1 januari 2014 een lage loonsom, dan kan het zijn dat u niet het gehele bedrag aan afdrachtvermindering kon toepassen. Met deze nieuwe subsidieregeling ontvangt u per werknemer een vast bedrag onafhankelijk van uw loonsom. 
 
Het complete kennisdocument
 

Bron: DRV Accountants & Adviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Diversen

0

Gerelateerde artikelen