Minister Schippers (VWS) reageert op een verzoek van de Tweede Kamer op een ingezonden brief over dubbele heffing van de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) bij lijfrente. Zij is niet van plan daar iets aan te veranderen.

Voor de bijdrage Zvw geldt een brede grondslag. Uitgangspunt is dat alle inkomensbestanddelen die inkomen uit werk bij de inkomstenbelasting in box 1 vormen, tot de heffingsgrondslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw behoren. Het betreft onder andere loon, pensioen, AOW-uitkeringen, alimentatie en lijfrente-uitkeringen.

De aftrek van hypotheekrente of lijfrente-aftrek verlaagt het bijdrage-inkomen niet. De betaalde inleg op een lijfrente leidt dus niet tot een verlaging van de heffingsgrondslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Aldus ben je over de betaling voor een lijfrente als over de ontvangen lijfrente-uitkering een bijdrage Zvw verschuldigd.

De Minister geeft aan dat zij niet van plan is daar iets aan te veranderen. Daarvoor noemt zij twee argumenten:

  • Het is niet mogelijk het financieringssysteem van de Zvw te wijzigen zonder dat dit nieuwe problemen oproept;
  • Ook uitvoeringstechnisch is het bezwaarlijk het systeem te wijzigen. Als rekening zou worden gehouden met aftrekposten dan zou dat tot gevolg hebben dat voor de meeste gevallen een aparte aanslag bijdrage Zvw moet worden verzonden.

Belang voor de praktijk

De genoemde dubbele heffing doet zich alleen voor als het bijdrage-inkomen niet boven de maximumgrondslag uitkomt (in 2015 € 51.976). Deze brief van de Minister voegt inhoudelijk niets toe aan wat al bekend is. Al in 2005 heeft haar voorganger Minister Hoogervorst deze 'dubbele heffing' in dezelfde bewoordingen bevestigd. Echter, destijds was de maximumgrondslag een stuk lager dan het nu is. Per 2013 is de maximumgrondslag fors verhoogd van € 33.427 (in 2012) naar € 50.064 (in 2013). De dubbele heffing doet zich sindsdien in een groter aantal gevallen voor.

Commissiebrief Tweede Kamer, 30 juni 2015
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Toeslagen en zorgverzekeringswet

4

Gerelateerde artikelen