In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2016 wordt voorgesteld om het voor fiscale partners mogelijk te maken om – ook zonder aanpassing van de begunstiging – een dubbele vrijstelling te benutten.

De uitkeringsvrijstelling is "persoonlijk": de vrijstelling kan alleen worden benut door de verzekeringnemer c.q. begunstigde of de rekeninghouder. Om bij fiscaal partnerschap een dubbele vrijstelling te kunnen benutten, dienen beide partners aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Zo dienen bijvoorbeeld bij een KEW beide partners begunstigde te zijn voor de uitkering bij leven.

In de praktijk is niet altijd voorzien in een dubbele begunstiging. Hoewel de andere partner vóór het moment van uitkering in de meeste gevallen zonder fiscale gevolgen nog als mede-begunstigde kan worden opgenomen, blijkt vaak pas op het moment van uitkering dat er maar één begunstigde is. Aanpassing is dan niet meer mogelijk. Dit terwijl bij het sluiten van de verzekering wel is geanticipeerd op het benutten van een dubbele begunstiging. Wanneer dan toch maar eenmaal de vrijstelling kan worden benut, wordt een deel van het rendement belast. Waar de uitkering is bedoeld voor aflossing van een eigenwoningschuld, komt een volledige aflossing hierdoor in gevaar. Reden om het voor fiscale partners mogelijk te maken om – ook zonder feitelijke aanpassing van de begunstiging – een dubbele vrijstelling te benutten.

Voorgesteld wordt dat partners bij het indienen van de aangifte een gezamenlijk verzoek kunnen doen op basis waarvan een uitkering uit een BH-kapitaalverzekering of KEW/SEW/BEW wordt geacht voor de helft bij iedere partner op te komen. Vervolgens kan iedere partner voor zijn deel van de uitkering zijn persoonlijke vrijstelling benutten. Uiteraard moet elke partner daarvoor wel aan de overige voorwaarden voldoen om een vrijstelling te kunnen benutten (denk bijvoorbeeld aan de aflossingseis bij een KEW).
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2015

29

Gerelateerde artikelen