De Europese Commissie spant een rechtszaak aan tegen Nederland bij het Europese Hof van Justitie EU vanwege het belasten van grensoverschrijdende waardeoverdracht van pensioen. Volgens de Europese Commissie (EC) beperkt Nederland de mogelijkheid van Europese burgers om in andere landen in de EU te gaan werken en wonen.

De kwestie sleept al jaren. In 2012 werd Nederland formeel op de vingers getikt en in 2018 volgde een advies. Nederland heeft dit advies niet opgevolgd en het beleid niet aangepast. Daarom stapt de EC nu naar de rechter.

Binnen de huidige regels wordt pensioenkapitaal dat in Nederland is opgebouwd en in één keer wordt uitbetaald en overgedragen naar het buitenland belast. Nederland heft belasting bij grensoverschrijdende waardeoverdracht van pensioen om geen belastinginkomsten mis te lopen. Daarnaast maakt Nederland het voor buitenlandse pensioenuitvoerders moeilijker om in Nederland actief te zijn wegens allerlei aanvullende verplichtingen.

Volgens de EC schaadt Nederland hiermee niet alleen het vrije verkeer van werkenden binnen de Europese Unie, maar ook de vrijheid om diensten aan te bieden en het vrije verkeer van kapitaal.

Twaalf landen binnen de Europese Unie staan grensoverschrijdende waardeoverdracht van pensioenen wel toe, waaronder België en Duitsland.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht

  1037
Gerelateerde artikelen