Overheden moeten hun steunmaatregelen voor het compenseren van de eerder gestegen energieprijzen verder terugschroeven. Alleen dan kan de inflatie duurzaam omlaag worden gebracht. Daarop wees president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag in een toelichting op het rentebesluit van de beleidsmakers in Frankfurt.

De ECB heeft voor de vijfde keer op rij een rentepauze gehouden. De rente in de eurozone werd ongewijzigd gelaten op het huidige recordniveau. Bij de vergadering in maart verklaarde Lagarde al dat er meer bewijs nodig is dat de inflatie in de eurozone voldoende is afgekoeld voordat de rente kan worden verlaagd. De Française stelde donderdag 11 april 2024 niet van mening te zijn veranderd.

De ECB besloot eerder de rentes in de eurozone flink te verhogen om de inflatie te beteugelen. De laatste renteverhoging was in september 2023. Nu is de vraag wanneer de rente weer omlaag kan. Als de rente te lang erg hoog blijft, kan dat de economie remmen.

De verwachting is alom dat de ECB in juni wel zal beginnen met het omlaag brengen van de leenkosten. Maar Lagarde wil zich nog niet vastpinnen op een uitgestippeld rentepad. Ze benadrukte dat de ECB elke rentevergadering opnieuw naar de beschikbare cijfers kijkt en op basis daarvan een afweging maakt.

En zolang overheden nog allemaal steunmaatregelen in stand laten, bestaat het gevaar dat ze de inflatie onbedoeld stimuleren. Vandaar dat Lagarde de steunmaatregelen aanhaalde. Een ander belangrijk punt is de loongroei. De ECB wil er ook zeker van zijn dat de recent in cao's overeengekomen loonstijgingen niet tot extra prijsstijging leiden.

Lagarde kreeg donderdag op de persconferentie ook veel vragen over een vergelijking met de situatie in de Verenigde Staten. Daar is het sentiment in de markt recent omgeslagen. Door een tegenvallend inflatiecijfer over maart wordt daar nu gerekend op een eerste renteverlaging in september. Maar Lagarde onderstreepte dat de ECB eigen keuzes maakt. "We zijn data-afhankelijk, niet Fed-afhankelijk."

 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

161

Gerelateerde artikelen