De eerste digitale akten zijn gepasseerd, meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Twee kantoren hadden de primeur: eKo Notaris in Zwijndrecht en Aqte Notarissen in Bergen op Zoom. "De volledige digitale oprichting van een bv is meer dan alleen een symbolische stap", stelt KNB-voorzitter Annerie Ploumen. "Hiermee is de digitale akte eindelijk een feit."

Vanaf 1 januari dit jaar is het mogelijk om digitaal een bv op te richten. De wet digitaal oprichten bv (DOBV) maakt dit mogelijk en vloeit voort uit een Europese richtlijn. De implementatiewetgeving maakt het voor EU-inwoners mogelijk om digitaal een bv op te richten via een digitale notariële akte, met digitale identificatie en digitale ondertekening op de hoogste betrouwbaarheidsniveaus.

Het is ook mogelijk om de statuten van een digitaal opgerichte bv te wijzigen met een Engelstalige akte. Het gaat hierbij om bv’s die zijn opgericht met een elektronische notariële akte in het Engels en waarbij ook de statuten in die taal zijn opgesteld. De taal van de statuten mag na de oprichting overigens niet zijn gewijzigd. Is dat wel het geval, dan mag de notaris volgens de wet de statutenwijziging niet in het Engels door laten gaan.

Naast het digitaal passeren bij een notaris op afstand maakt de wet het ook mogelijk om digitaal te passeren op kantoor bij de notaris. Hierbij is fysieke verschijning nog steeds de norm, maar wordt met de voordelen van digitale mogelijkheden de akte gepasseerd. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om afschriften van akten digitaal direct en met de juiste waarborgen beschikbaar te stellen aan de ondernemer. Ook hoeft een akte dan niet meer fysiek in een kluis opgeslagen te worden maar gebeurt dat digitaal.

Een van de eerste ondernemers die gebruik maakte van de digitale akte is Francesco van Loon van het bedrijf Collimated. Hij liet zijn akte passeren bij notaris Patricia Harrison van Aqte Notarissen waarvan een video is opgenomen.

Bron: KNB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht

400

Gerelateerde artikelen