De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van minister Bussemaker waarin onder meer het promotierecht wordt uitgebreid. Door dit wetsvoorstel mogen universiteiten ook universitaire hoofddocenten als promotor benoemen. Het unaniem aangenomen wetsvoorstel ruimt ook een aantal obstakels uit de weg waardoor het voor Nederlandse studenten makkelijker wordt om in het buitenland te gaan studeren.

Promotierecht

De uitbreiding van het promotierecht zorgt voor betere loopbaanperspectieven voor onderzoekers in Nederland en sluit aan bij een internationale ontwikkeling. Nu is het promotierecht alleen nog toegekend aan hoogleraren. Het College voor Promoties van een universiteit bepaalt aan wie het promotierecht wordt toegekend.

Internationalisering

Het wordt aantrekkelijker voor Nederlandse studenten om in het buitenland te gaan studeren en voor buitenlandse studenten om in Nederland te komen studeren. Ook wordt het mogelijk voor Nederlandse instellingen om in het buitenland opleidingen te verzorgen. Universiteiten en hogescholen krijgen de mogelijkheid om collegegeld te verlagen of zelfs kwijt te schelden voor studenten die een gecombineerde studie volgen aan een instelling in Nederland en een instelling in het buitenland. Ook wordt de graad doctor gelijkgesteld aan de PhD-graad die in het buitenland gebruikelijker is.
 

Bron: Eerste Kamer

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen