De Eerste Kamer heeft op 9 juli 2024 in de avond, één dag voor het zomerreces, ingestemd met een wijziging van de begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2024, dat gaat over een alternatieve route voor de afhandeling van de toeslagenaffaire via de Stichting Gelijkwaardig Herstel (SGH). Alleen 50PLUS stemde tegen de begroting.

De stemming vond plaats na een debat van de Eerste Kamer met minister Heinen van Financiën en staatssecretaris Achahbar van Toeslagen en Douane. Ouders verdienen een zo goed en zo spoedig mogelijk herstel. Het is daarom de wens van het vorige en het huidige kabinet om de alternatieve route via de SGH-methode te gebruiken, aldus Achahbar. Uit de pilot met de route via de Stichting Gelijkwaardig Herstel is een aantal aandachtspunten gekomen, vervolgde zij. De schade moet uitlegbaar zijn, de route moet robuust zijn en de route moet schaalbaar zijn. “Om dit nog deze zomer mogelijk te maken is instemming van beide Kamers nodig. Als de Eerste Kamer vandaag instemt kan de schaderoute daadwerkelijk deze zomer van start gaan,” besloot de staatssecretaris.

Bron: Eerste Kamer

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

398

Gerelateerde artikelen