De Eerste Kamer heeft dinsdag in ruime meerderheid ingestemd met de Wet uitstel van betaling exitheffingen. Alleen de PVV stemde tegen (en OSF was afwezig). Het CDA vond de toezegging van staatssecretaris Weekers voldoende om bij discretionaire bevoegdheid invulling te geven aan de zekerheidstelling. "De ontvanger zal dus niet per definitie in alle gevallen zekerheidstelling vragen. Of hij zekerheidstelling vraagt, zal afhangen van de omstandigheden", merkte Weekers eerder in het debat op. Hierdoor kan rekening worden gehouden met de solvabiliteit van een onderneming alsmede met het land waarnaar wordt geëmigreerd. De voorwaarden worden nog uitgewerkt in de Leidraad Invordering, zodat dit voor iedereen kenbaar is. De berekening van invorderingsrente over de belastingschuld was Essers (CDA) nog een doorn in het oog, maar hij achtte dit niet zwaarwegend genoeg om tegen het wetsvoorstel te stemmen. Zijn bezwaren maakte hij wel nog kenbaar in een stemverklaring ten behoeve van de parlementaire geschiedenis, wat volgens hem in een procedure nog wel eens relevant zou kunnen zijn.

 

Reactie op National Grid Indus

De Wet uitstel van betaling exitheffingen maakt het mogelijk om een belastingaanslag op te leggen aan een onderneming die haar feitelijke leiding verplaatst naar het buitenland. De aanslag ziet op het voordeel ter zake van de vermogensbestanddelen die in het kader van de verplaatsing overgaan naar het andere land. Indien vermogensbestanddelen na vertrek minder waard worden, heeft deze vermogensvermindering geen invloed op de verschuldigde belasting. De onderneming krijgt echter wel de keuze om de belastingaanslag direct bij emigratie dan wel op een later moment bij realisatie te voldoen, waarbij dan wel zekerheden gesteld dienen te worden en invorderingsrente verschuldigd is. Tevens wordt de keuze geboden om af te rekenen in tien jaarlijkse termijnen, waarbij de belastingplichtige dan aan minder zware administratieve eisen hoeft te voldoen. De Invorderingswet 1990 wordt met terugwerkende kracht aangepast tot en met 29 november 2011. Dit is de datum van het arrest inzake National Grid Indus, waarin het Hof van Justitie van de Europese Unie de contouren van de nu voorgestelde regeling heeft geschetst. De Tweede Kamer stemde overigens reeds op 4 december 2012 in met de wet.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Europees belastingrecht, Invordering, Vennootschapsbelasting

0

Gerelateerde artikelen