Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans is een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om nog vóór de zomer van 2019 te komen met uitgewerkte voorstellen voor nieuw zzp-beleid met een definitief tijdpad.

De initiatiefnemers van de motie willen dat het nieuwe zzp-beleid gericht is op een adequate bescherming van de zzp'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt en maatregelen bevat om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

Naast de motie over een uitwerking van voorstellen voor een nieuw zzp-beleid werd nog een motie ingediend. In deze motie wordt de regering verzocht bij gelegenheid van een volgend wetsvoorstel te formaliseren dat de f-grond, namelijk ontslag door werkweigering in verband met gewetensbezwaar, geen onderdeel kan zijn van de cumulatiegrond uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Arbeidsmarkt in balans

Het wetsvoorstel WAB bevat een pakket aan maatregelen om de verschillen tussen vast en flexwerk te verkleinen. Zo wordt ontslag ook mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden (cumulatiegrond) en krijgen werknemers vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. Ook krijgen werknemers die op payrollbasis werken, minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Zij krijgen ook recht op een adequaat pensioen.

Stemming

De Eerste Kamer stemt op 28 mei aanstaande over het wetsvoorstel WAB en de moties.

Bron: Avanzer Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht, Loonbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  471
Gerelateerde artikelen