De Belastingdienst informeert werkgevers met een eerste nieuwsbrief over de veranderingen in de loonheffing voor volgend jaar.

De besluitvorming over een aantal nieuwe regels is op dit moment nog niet afgerond. Ook zijn de tarieven en percentages voor 2017 nog niet definitief. De informatie uit de nieuwsbrief kan dus nog wijzigen.
 
Er is over de volgende zaken geschreven:
 • AOW-leeftijd naar 65 jaar en 9 maanden
 • Start-ups en gebruikelijk loon
 • Afschaffen jaarloonuitvraag
 • Uitbreiding verleggingsregeling inhouden en betalen loonheffingen
 • Afschaffen fictieve dienstbetrekking voor commissarissen
 • Uitfaseren pensioen in eigen beheer
 • Overige wijzigingen in de pensioenwetgeving
 • Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
 • Wijzigingen in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) en eigenrisicodragerschap WGA
 • Lage-inkomensvoordeel (LIV)
 • Bijtelling voordeel privégebruik auto
 • Veranderingen in de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
 • Overname enkele taken van Zorginstituut Nederland (ZiNL) door CAK
   

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

2

Gerelateerde artikelen