​Uitkeringsinstantie UWV mag zijn nieuwe boetebeleid niet toepassen op overtredingen die vóór de invoering van deze nieuwe regels zijn begaan. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter op het gebied van sociaal bestuursrecht, beslist in een uitspraak. Het is de eerste keer dat de CRvB uitspraak doet over de strengere regels voor boetes in de sociale zekerheid, die sinds 2013 gelden.

In de zaak waarover uitspraak is gedaan gaat het om een gedeeltelijk werkloze leraar met een WW-uitkering. In de periode van augustus 2012 tot eind maart 2013 voldeed hij niet aan de inlichtingenplicht van het UWV, waardoor de man te veel WW ontving. De uitkeringsinstantie vorderde het teveel betaalde bedrag (€ 14.658) terug en legde de man daarnaast een boete van eenzelfde bedrag op. Een boete van 100 procent, wat in lijn is met het strengere boeteregime dat sinds 1 januari 2013 geldt. Voor de invoering van deze regels gold een strafmaat van 10 procent, tot maximaal 2.269 euro.

Internationaal recht

De leraar is het niet eens met de boete en gaat in beroep. Het CRvB oordeelt nu dat het in strijd is met het internationaal recht als het strengere boeteregime wordt toegepast op overtredingen die hebben plaatsgevonden vóór de invoering van dit regime. Op de overtredingen die voor 1 januari 2013 plaats hebben gevonden is het oude sanctiestelsel van toepassing. Hiermee komt het CRvB tot hetzelfde oordeel als de rechtbank Noord-Nederland eerder in deze zaak. De leraar wordt veroordeeld tot een boete van € 2.000.

 

Bron: Centrale Raad van Beroep

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid boeten en maatregelen

1

Gerelateerde artikelen