Eigenwoningbezitters moeten rekening houden met de volgende wijzigingen per 1 juli 2015.

Minder leencapaciteit

Op grond van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet moet een geldverstrekker bij bepaling van de maximale hypotheek rekening houden met twee grenzen. De laagste van deze twee grenzen bepaalt de maximale hypotheek:
  • Inkomensnormen (Loan-To-Income, LTI)
  • Marktwaarde van de woning (Loan-to-value, LTV)
De inkomensnormen worden per 1 juli verder aangescherpt. Voor lage hypotheekrentes geldt dan een lagere maximale hypotheek. De LTV wijzigt niet en blijft voor 2015 103%. In de komende jaren daalt de LTV stapsgewijs naar 100% in 2018. Onlangs heeft het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) gepleit voor een verdere verlaging vanaf 2018. Minister Blok heeft echter naar aanleiding van Kamervragen laten weten dat een verdere verlaging van de LTV in deze kabinetsperiode is uitgesloten.

Verlaging NHG-grens

De grens om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) zakt van € 265.000 naar € 245.000. Rekening houdend met bijkomende kosten (6%) kan de koopsom voor de woning dan maximaal € 231.132 bedragen. De nieuwe voorwaarden en normen treden per 1 juli in werking.

BTW op arbeidskosten bij verbouwingen van 6% naar 21%

Tot 1 juli 2015 geldt een tijdelijk verlaagd BTW-tarief van 6%. Dit tarief geldt voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar. Vanaf 1 juli geldt het tarief van 21%.

Belang voor de praktijk

Om gebruik te maken van het verlaagde BTW-tarief van 6% moeten de werkzaamheden vóór 1 juli 2015 zijn afgerond. Bij latere afronding van de werkzaamheden moet de ondernemer 21% BTW in rekening brengen. Het maakt daarvoor niet uit of er vóór 1 juli al vooruitbetalingen zijn gedaan. Meer praktische informatie staat het het Informatieblad van het Ministerie van Financiën.
 
Per 1 juli 2015 worden de inkomensnormen aangescherpt en daalt de grens voor NHG. Als de geldverstrekker de offerte uitbrengt voor 1 juli 2015 zijn de huidige inkomensnormen nog van toepassing en geldt nog de NHG-grens van € 265.000. Als de geldverstrekker de offerte uitbrengt op 1 juli 2015 of daarna, dan zijn de nieuwe inkomensnormen van toepassing en is de verlaagde NHG-grens van € 245.000 van toepassing.
 

 

Bron: Fiscaal-Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Omzetbelasting

2

Gerelateerde artikelen