Ondernemers kunnen weer voorstellen indienen bij Agentschap NL om de Energielijst van de Energie Investeringsaftrek (EIA) aan te vullen. De EIA is een fiscale regeling, waarbij ondernemers 41,5% van de investeringskosten van energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energie kunnen aftrekken van de fiscale winst.
De Energielijst is een overzicht van investeringen die voor EIA in aanmerking komen. Voorbeelden zijn energiezuinige koeling, energiezuinige verlichting of warmtepompen. Elk jaar wordt de Energielijst geactualiseerd aan de hand van nieuwe ontwikkelingen, onder andere op het gebied van innovaties, normen en keurmerken.

Eigen ideeën voor energiebesparing

Ondernemers en andere organisaties in Nederland kunnen de overheid jaarlijks wijzen op nieuwe energiebesparende bedrijfsmiddelen of op aanpassingen aan bestaande technieken. Criteria voor het plaatsen van een nieuw bedrijfsmiddel op de Energielijst zijn onder andere de hoeveelheid bespaarde energie per geïnvesteerde euro, een brede toepasbaarheid en een eenduidige definitie van het bedrijfsmiddel.

Tot 1 september

Ondernemers kunnen tot 1 september voorstellen indienen voor de Energielijst. Dit kan via het formulier Voorstelformulier Energielijst 2014.
 

Bron: Agentschap NL

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

1

Gerelateerde artikelen