Naar aanleiding van Kamervragen van de VVD en het CDA is het wetsvoorstel voor de digitale oprichting van een bv gewijzigd. Daardoor is het straks wél mogelijk om de statuten van een digitaal opgerichte bv te wijzigen met een Engelstalige akte. In het oorspronkelijke voorstel was hierin niet voorzien.

Dat meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie na publicatie van de Nota van wijziging Wetsvoorstel online oprichting bv's. Het gaat hierbij om bv’s die zijn opgericht met een elektronische notariële akte in het Engels en waarbij ook de statuten in die taal zijn opgesteld. Ook mag de taal van de statuten na de oprichting niet zijn gewijzigd. Is dat wel het geval, dan mag de notaris volgens het wetsvoorstel de statutenwijziging niet in het Engels door laten gaan.

Naast het digitaal passeren bij een notaris op afstand maakt het wetsvoorstel het ook mogelijk om digitaal te passeren op kantoor bij de notaris. Hierbij is fysieke verschijning nog steeds de norm, maar wordt met de voordelen van digitale mogelijkheden de akte gepasseerd. Hiermee is het bijvoorbeeld in de toekomst mogelijk om afschriften van akten digitaal direct en met de juiste waarborgen beschikbaar te stellen aan de ondernemer. Ook hoeft een akte dan niet meer fysiek in een kluis opgeslagen te worden maar gebeurt dat digitaal.

Bron: KNB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht

22

Gerelateerde artikelen