Op 25 juli is een nieuw besluit over de margeregeling gepubliceerd in de Staatscourant. In het besluit is nieuwe jurisprudentie verwerkt en zijn wijzigingen in wetgeving opgenomen. Ook zijn enkele beleidsbesluiten ingetrokken.
Het besluit bevat onder andere de volgende wijzigingen:
  • keuze margeregeling herzien (zie paragraaf 3.8): Als iemand de keuze om de margeregeling wel of niet toe te passen wil herzien, moet diegene aan voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn versoepeld.
  • jaarlijkse herrekening bij toepassen globalisatieregeling (zie paragraaf 4.22.4): Rubriek 5e van de btw-aangifte is vervallen. Daardoor moeten autodemontagebedrijven die de globalisatieregeling toepassen, de herrekening verwerken bij rubriek 1a. De eis vervalt dat de wederverkoper de herrekening schriftelijk aan de inspecteur moet sturen. Het is voldoende dat de herrekening blijkt uit de administratie.
  • aftrek voorbelasting en kav-vergunning (zie paragraaf 5.7): Ook als btw onterecht is afgetrokken, is het toepassen van de kav-vergunning nog mogelijk.
  • goedkeuring bij executoriale veilingverkoop (zie paragraaf 7.5): Ter verduidelijking is opgenomen dat als de veilinghouder bij executoriale verkoop weet dat de pandgever de btw heeft afgetrokken, de goedkeuring om de margeregeling toe te passen niet geldt.

Zie voor het volledige besluit het VN Vandaagbericht.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen