De prijsverschillen tussen gemeenten voor een bouwvergunning* zijn ook dit jaar weer groot en volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) onverklaarbaar.
Voor een kleine verbouwing ter waarde van 10.000 euro kost een vergunning in Leiden 38 euro en in Son en Breugel 868 euro. De gemeente Edam-Volendam verdubbelt de prijs dit jaar van 300 naar 600 euro. Voor een gemiddelde nieuwbouwwoning kost de bouwvergunning in Tytsjerksteradiel, Venlo en Ameland minder dan 2.000 euro, maar in Sittard-Geleen, Son en Breugel en Zeist meer dan de 6.000 euro. Eindhoven spant de kroon met 7.740 euro.
 
De enorme verschillen in de tarieven voor bouwvergunningen is voor de VEH al vele jaren een doorn in het oog. Dezelfde vergunning is in de ene gemeente tot wel vijf keer zo duur is als in een andere gemeente.
 
De forse prijsverschillen worden veroorzaakt door het allegaartje aan eigen rekenmethoden die gemeenten hanteren en het schuiven met kosten binnen de gemeentelijke legesverordening. Ook gemeenteraden hebben vaak maar weinig zicht op de kosten van vergunningverlening in hun gemeente. Het ontbreekt hen vaak aan informatie over kostentoerekening, kostendekkendheid en aan een benchmark om een goed oordeel te kunnen vellen. Daardoor blijven de prijsverschillen voor een bouwvergunning ook dit jaar onverminderd groot.

Onderzoek vergunningskosten

Bouwkostenbureau IGG Bouweconomie onderzocht op verzoek van Vereniging Eigen Huis de prijs van bouwvergunningen. In alle 390 gemeenten is gevraagd naar de vergunningskosten voor een eenvoudige verbouwing van 10.000 euro en voor de bouw van een nieuwbouwwoning met een bouwsom van 130.000 euro (beiden exclusief btw). Landelijk gezien stijgen de kosten voor een kleine bouwvergunningen met gemiddeld 1,2% en voor een nieuwbouwwoning met 1,5%. Een vergunning voor een kleine verbouwing kost gemiddeld 363 euro, voor de bouw van een nieuwbouwwoning is dit 3.683 euro.
 
Er zijn ook gemeenten waar de leges voor een bouwvergunning sterk dalen. Voor een kleine bouwvergunning dalen de kosten in Halderberge met ruim 60% van 600 euro naar 225 euro. Inwoners van Schijndel, Rotterdam en Den Haag betalen hiervoor dit jaar ruim 30% minder. Ook voor een nieuwbouwwoning dalen de leges in deze gemeenten met meer dan 20%. Dat is ook het geval in Maasgouw. Een volledige lijst van alle gemeenten staat op www.eigenhuis.nl.

 

Bron: VEH

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

0

Gerelateerde artikelen