Bijna 67 procent van alle door burgers ingediende WOZ-bezwaren ontstaat door wantrouwen in de overheid. Woningeigenaren zetten hun vraagtekens bij de berekening van de WOZ-waarde van hun gemeente. Dat blijkt uit een enquête van de Vastelastenbond onder 3.394 mensen.

Uit de enquête blijkt verder dat het grootste deel van alle ingediende bezwaren – zo’n 35 procent - wordt gedaan omdat burgers het niet eens zijn met de hoogte van de beschikking. Circa 25 procent van de ondervraagden gaf aan zeker te willen weten of de verstuurde beschikking wel klopte. Voor 7 procent was bezwaar maken een principekwestie geworden.

Het in gang zetten van een lastenverlaging was de motivatie van 10 procent van de ingediende bezwaren. Voor nog eens 6,9 procent was bezwaar maken via WOZ-adviesbureaus een manier om hun slagingskans te vergroten. De rest gaf niet aan waarom ze bezwaar maakten.

De enquête toont ook aan dat het wantrouwen richting de overheid wordt gevoed door onduidelijke communicatie. Directeur Dirk-Jan Wolfert van het consumentencollectief de Vastelastenbond vindt dat gemeenten transparanter moeten zijn als het gaat om de woningtaxatie: “Burgers zitten met veel vragen. Hoe is de taxatie tot stand gekomen en klopt de berekening wel? Het vertrouwen in de overheid is laag en op dit vlak valt nog veel eer te behalen. Door beter te communiceren en een duidelijk taxatieverslag toe te voegen, kan de overheid het vertrouwen van burgers terugwinnen en het aantal WOZ-bezwaren terugdringen.”

Bron: Vastelastenbond

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Waardering onroerende zaken

179

Gerelateerde artikelen