GroenLinks/PvdA, D66, CU en VOLT vinden dat Europa het vergaren van eigen middelen (lees Europese belastingheffing) mag uitbreiden. VVD, CDA, SGP, PvdD, PVV, NSC en BBB zijn hiertegen. GroenLinks/PvdA, D66 en VOLT willen zelfs een (gemeenschappelijk) Europese winstbelasting. De EY-specialisten Frank Elsweier, Berend Pijnenburg en Max Velthoven hebben deze en andere fiscale standpunten van Nederlandse politieke partijen in hun Europese verkiezingsprogramma’s minitieus in kaart gebracht. Het resultaat: een overzichtelijk menu voor kiezers met fiscale prioriteiten.

EY deed vorig jaar september hetzelfde door een handig overzicht van alle fiscale partijstandpunten voor de landelijke verkiezingen in november 2023 samen te stellen. Voor de minder populaire Europese verkiezingen blijkt een toegankelijk overzicht nog belangrijker. De auteurs van EY stellen terecht dat de Europese verkiezingen weliswaar minder aandacht krijgen dan nationale verkiezingen, maar dat hun impact niet is te onderschatten. "De Europese Unie neemt beslissingen over belangrijke zaken als handel, milieu, veiligheid en fiscaal beleid. Zaken die direct invloed hebben op Nederlandse burgers en bedrijven", schrijven zij in het Weekblad fiscaal recht

De auteurs halen smeuïge en amusante details uit de partijprogramma's. De PVV vindt dat “ze in Brussel maar eens moeten leren zuinig om te gaan met ons belastinggeld”. De SP is van mening dat “de bakker om de hoek aan dezelfde strenge controles wordt onderworpen als een multinational die via Bermuda aan belastingontwijking doet”. De PvdD wil dat “de vervuilers gaan betalen in plaats van bepalen”. De grootste waarde van het overzicht schuilt echter in de verschillende visies van de partijen op de Europese belastingheffing.

Zo blijken GroenLinks/PvdA, D66 en VOLT te vinden dat Europese besluiten over belastingen genomen moeten kunnen worden op basis van een gekwalificeerde meerderheid in plaats van unanimiteit. VVD, CDA, CU, SGP, PvdD, PVV, NSC en BBB vinden dat besluitvorming op basis van unanimiteit moet blijven. De auteurs constateren verder dat de huidige discussies over het Europese (industriële) vestigingsklimaat nog niet doorklinken in de Nederlandse verkiezingsprogramma’s. Vrijwel iedere partij merkt wel op dat er (op Europees niveau) aandacht moet zijn voor het aanpakken van belastingontwijking of -ontduiking.

Tot slot is er aandacht voor onder meer de mogelijke fiscale gevolgen voor bedrijven op het gebied van de vennootschapsbelasting en de fiscale punten uit de verkiezingsprogramma’s die zien op het klimaat.

----------------------------------------

Uitgever en redactie van het Weekblad fiscaal recht hebben besloten het artikel van Frank Elsweier, Berend Pijnenburg en Max Velthoven onder de titel 'Europese verkiezingen en belastingen: Een overzicht van de fiscale punten uit de Nederlandse verkiezingsprogramma’s' (WFR 2024/144) vrij te geven op het informatieplatform InView.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht

Focus: Focus

1426

Gerelateerde artikelen