Erf- en schenkbelasting zouden volgens een nieuw OESO-rapport een sterkere rol kunnen spelen bij het aanpakken van ongelijkheid en het verbeteren van de overheidsfinanciën. "Met name in de huidige context van aanhoudende hoge vermogensongelijkheid en nieuwe druk op de overheidsfinanciën in verband met de COVID-19-pandemie", aldus het rapport.

 

De publicatie 'Inheritance Taxation in OECD Countries' bevat een vergelijkende beoordeling van successie- en schenkingsrechten in de 37 leden tellende OESO, en onderzoekt de mogelijke rol die deze belastingen zouden kunnen spelen bij het verhogen van inkomsten, het aanpakken van ongelijkheden en het verbeteren van de efficiëntie van belastingstelsels in de toekomst.

Een meerderheid van de OESO-landen heft momenteel successie- of schenkingsrechten, 24 in totaal. Deze belastingen leveren echter doorgaans zeer weinig inkomsten op. Tegenwoordig wordt gemiddeld slechts 0,5% van de totale belastinginkomsten verkregen uit deze heffingen in de 24 landen.

Het rapport benadrukt de hoge mate van welvaartsconcentratie in OESO-landen en de ongelijke verdeling van vermogensoverdrachten. Gemiddeld zijn de erfenissen en schenkingen die zijn aangegeven door de rijkste huishoudens (top 20%) bijna 50 keer hoger dan die zijn aangegeven door de armste huishoudens (laagste 20%). Het rapport wijst erop dat successierechten die gericht zijn op relatief hoge niveaus van vermogensoverdrachten de vermogensconcentratie kunnen verminderen en de gelijkheid van kansen kunnen vergroten.

Het merkt ook op dat successierechten gemakkelijker zijn in te zetten en te innen dan andere vormen van vermogensbelasting.

Het OESO-rapport is in pdf-vorm te downloaden en online te raadplegen op de website van de organisatie.Bron: OESO

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Schenk- en erfbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  428
Gerelateerde artikelen