De sinds 2018 bestaande administratieve samenwerking tussen de Europese Unie en Noorwegen op het gebied van btw-fraude wordt geïntensiveerd. Dat meldt de Raad van de Europese Unie die de huidige overeenkomst uit 2018 wil uitbreiden met een aantal nieuwe mogelijkheden. De Raad heeft de Europese Commissie gevraagd om hierover te gaan onderhandelen met het Scandinavische land.

De Raad vindt dat de samenwerking in het voordeel werkt van beide partijen. Ze stelt zowel de EU als Noorwegen in staat om, op vergelijkbare wijze als de EU-lidstaten, btw-fraude te bestrijden en elkaar bij te staan bij de invordering van btw-schuldvorderingen.

De intensievere samenwerking bestaat uit:

  • de uitbouw van het Eurofisc-netwerk door middel van een versterking van de governance, de zogenaamde vervolgacties (gezamenlijke verwerking en analyse van gegevens) en gezamenlijk verrichte administratieve onderzoeken (gezamenlijke controles).
  • de mogelijkheid om 'bijkomende middelen' te gebruiken voor de uitwisseling van informatie.

Het besluit van de Raad en de aanbeveling van de Commissie zijn online beschikbaar.

Bron: Raad van de EU

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht, Strafrecht

Informatiesoort: Nieuws

  583
Gerelateerde artikelen