De EU-lidstaten zijn het eens geworden over een wetsvoorstel dat multinationals verplicht openheid te geven over hun winstcijfers en hoeveel belasting ze betalen in ieder Europees land waar ze actief zijn. De regel moet belastingontwijking tegengaan.

Het wetsvoorstel voor meer transparantie over belastingen van de Europese Commissie dateert al van 2016, maar werd door een groep EU-landen, waaronder Duitsland, tegengehouden. Nederland staat er wel achter.

Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks): "Multinationals ontspringen al jaren de belastingdans en zijn meester in het verdoezelen daarvan. Met deze wet kan iedereen zien hoeveel, of hoe weinig, belasting grote bedrijven betalen in ieder land waar ze actief zijn, zodat het geschuif met winsten kan worden aangepakt."

De openbare rapportage per land geldt vooralsnog alleen in de EU. Voor landen daarbuiten hoeven bedrijven de bedragen niet uit te splitsen per land. Volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam, die van "een doorbraak" spreekt, en Transparancy International moet het wetsvoorstel dan ook worden aangescherpt.

De lidstaten moeten het akkoord nog formeel bekrachtigen, maar daarna gaan ze met het EU-parlement en de commissie onderhandelen over de definitieve wet.

Country-by-country

In OESO-verband bestaan al rapportageverplichtingen voor multinationals met een geconsolideerde jaaropbrengst vanaf € 50 miljoen, de zogenoemde country-by-country reporting. Voor Nederland heeft dit geleid tot nieuwe bepalingen in de Wet VPB (art. 29b e.v.) die zien op aanvullende documentatieverplichtingen over verrekenprijzen voor multinationals voor boekjaren vanaf 2016.

Dit regime verplicht multinationals die meer dan 750 miljoen omzet per jaar realiseren drie rapporten op te stellen die informatie verschaffen over onder andere de buitenlandse deelnemingen, de gemaakte winst en de betaalde belasting in de landen waarin
ze opereren. Deze rapporten moeten worden ingediend bij de belastingautoriteiten van het vestigingsland van het moederbedrijf. Vervolgens zal het vestigingsland deze rapporten delen met de belastingautoriteiten van de landen waarin het bedrijf op z’n minst een vaste inrichting heeft.

Bron: Europese Commissie

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht

4

Gerelateerde artikelen