Het voorlopig CBAM-register is toegankelijk voor Nederlandse bedrijven die in de overgangsperiode voor CBAM verplicht zijn hun kwartaalrapportages in te dienen. Dit meldt de Douane. Het daadwerkelijk indienen van het eerste kwartaalrapport kan vanaf 1 januari 2024.

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is een nieuw instrument dat geïntroduceerd is door de Europese Commissie als onderdeel van het streven naar een koolstofarme economie. De overgangsperiode CBAM start, daar waar het rapportages betreft, in 2024 en loopt door tot 2026. In deze periode kunnen bedrijven hun rapportages indienen en beheren in het register. Een eenmaal ingediend CBAM-rapport kan, in de eerste helft van 2024, nog worden aangevuld. Vanaf 2026 zal het register ook de andere verplichtingen voor bedrijven met CBAM verplichtingen ondersteunen, zoals het indienen van een aanvraag voor toelating, het indienen van een CBAM-aangifte en het inleveren van certificaten.

Via de website van de Europese Commissie is het mogelijk om in te loggen op het CBAM-portaal met eHerkenning. Op het inlogscherm moet gekozen worden voor het Domein: ‘Douane’, Land: ‘Nederland’, soort gebruiker: ‘marktdeelnemer’ en ik handel namens: ‘mezelf’.

Bron: Douane

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Milieuheffingen

387

Gerelateerde artikelen