Eumedion verwacht van beursgenoteerde ondernemingen dat zij een duidelijk en verantwoord belastingbeleid voeren en hierover transparant zijn in hun jaarverslag. Daarnaast ziet Eumedion het als een verantwoordelijkheid van het bestuur om een passende balans te vinden tussen de voordelen van een lagere belastingafdracht enerzijds en de eventueel hieraan gerelateerde risico's anderzijds, waaronder de ‘social licence to operate'. Dat is de strekking van het vandaag gepubliceerde Eumedion-standpunt ten aanzien van belastingontwijking en transparantie door ondernemingen.

Maatschappelijke verontwaardiging over belastingontwijking door ondernemingen heeft recent geleid tot verschillende ambitieuze initiatieven in EU-, G20- en OESO-verband. Eumedion roept ondernemingen op om open te zijn over het belastingbeleid en de hieraan gerelateerde risico's. Hierbij zijn al enkele recente ‘good practices' geïdentificeerd. Ook vraagt Eumedion ondernemingen om publiekelijk te rapporteren over de afgedragen belasting per land, de zogenoemde ‘country-by-country-reporting'. Dit stelt institutionele beleggers in staat tot een betere analyse van belastinggerelateerde onderwerpen en beter geïnformeerde engagement met ondernemingen. Het belang hiervan bleek al eerder uit de Eumedion speerpuntenbrief 2016, die naar alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen is verstuurd. Belastingbeleid en -transparantie staat hiermee ook op de agenda in de dialogen die de deelnemers van Eumedion voeren met ondernemingen.

Eumedion standpunt

Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het gebied van corporate governance en duurzaamheid. Doel van de pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders die deelnemer zijn van Eumedion is om de governance, milieu –en sociale prestaties van beursvennootschappen te verbeteren.

 

Bron: Eumedion

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen