Komende dinsdag discussiëren de Europese parlementariërs over de zes voorstellen van de Europese Commissie om belastingontwijking van grote bedrijven tegen te gaan. De dag erop vindt er een stemming plaats over de plannen.

De EU Anti-tax avoidance richtlijn, die de Europese Commissie op 28 januari 2016 publiceerde, bevat zes concrete maatregelen die in wetgeving moeten worden omgezet. Het betreft de renteaftrekmaatregelen, de CFC-regelgeving, het tegengaan van hybride mismatches, exit-heffingen, de switch-overbepaling in de deelnemingsvrijstelling en de invoering van een algemene antimisbruikregeling (zie TaxVisions editie 1 april 2016). 

De richtlijn is onderdeel van het EU Anti tax avoidance package waar country-by country reporting ook deel van uitmaakt. Op grond van dit plan moeten multinationals met een wereldwijde omzet van minimaal € 750 miljoen per 2017 rapporteren in welke landen zij hoeveel belasting betalen. Dit geeft de belastingautoriteiten in die landen meer inzicht. Op 8 maart 2016 is tijdens de ECOFIN-Raad over deze richtlijn een akkoord bereikt, waarbij het Verenigd Koninkrijk overigens een parlementair voorbehoud heeft gemaakt.

Het Europees Parlement heeft in een artikel een aantal overzichtelijke infographics gemaakt van de plannen.
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

2

Gerelateerde artikelen