De Europese Commissie blijft standvastig in haar pogingen om een eigen belastingmiddel te creëren. Het gaat daarbij om een financiële transactiebelasting (FTT). Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken schrijft dit aan de Tweede Kamer.

Een FTT in de hele EU lijkt uitgesloten, zo werd al duidelijk op de Ecofin-Raad van 22 juni. Toch heeft een aantal lidstaten besloten de mogelijkheid voor een FTT door middel van nauwere samenwerking te onderzoeken. Ook in die situatie zou volgens de Europese Commissie een deel van de opbrengst naar de EU-begroting moeten vloeien. Mogelijk zouden de betreffende lidstaten in dat geval een lagere afdracht aan de EU kunnen krijgen. Knapen merkt op dat het kabinet expliciet tegen het gebruik van een FTT is als eigen middel voor de EU. 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Internationaal belastingrecht, Bankenbelasting

1

Gerelateerde artikelen