"De kritiek vanuit de fiscale lobbywereld dat Nederland met de introductie van een exitheffing in de dividendbelasting internationaal gezien een uitzondering wordt, blijkt ongegrond." Dat zegt Bart Snels, initiatiefnemer van het Nederlandse wetsvoorstel. Snels baseert zijn uitspraak op een onderzoek van het International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).

Het Tweede Kamerlid van GroenLinks heeft vorig jaar een voorstel ingediend voor een zogenoemde conditionele exitheffing in de dividendbelasting. Hiermee hoopt Snels te voorkomen dat bedrijven verhuizen naar een land waar geen dividendbelasting wordt geheven en op deze manier belasting ontwijken. Het gaat vooral om de 'dividendvlucht' van Unilever die GroenLinks wil tegenhouden.

Op de spoedwet is veel kritiek geuit, onder meer door de Raad van State, de belastingadviespraktijk en werkgeversorganisaties. Pijnpunten zijn de strijdigheid met het EU-recht en het gevaar van dubbele belastingheffing bij de aandeelhouder. Daarnaast vroegen meerdere Kamerfracties aan GroenLinks over het bestaan van een exitheffing in andere landen. Om de juridische houdbaarheid van zijn wet aan te tonen heeft Snels het IBFD gevraagd om nader onderzoek te doen.

Uit dit onderzoek blijkt volgens de parlementariër dat een exitheffing juridisch mogelijk is. "In Canada, Frankrijk en Zwitserland bestaat een exit-heffing in de dividendbelasting wanneer bedrijven besluiten te vertrekken naar het buitenland. Het betreft niet de minste landen: Frankrijk is één van de grootste EU-lidstaten en Canada en Zwitserland zijn belangrijke handelspartners van de EU."

Snels wijst ook op Denemarken dat een exitheffing in de dividendbelasting hanteert om misbruik tegen te gaan. "Het onderzoek toont aan dat deze landen vinden dat een exitheffing niet in strijd is met belastingverdragen. Bovendien gaat mijn voorstel minder ver dan de bestaande exitheffingen in Canada, Frankrijk en Zwitserland. In Nederland gaat het alleen gelden wanneer bedrijven vertrekken naar een land zonder dividendbelasting terwijl in Canada en Zwitserland de heffing geldt ongeacht het land waarnaartoe wordt vertrokken."

Het onderzoek toont daarnaast aan dat de belastingschuld in Canada, Zwitserland en Frankrijk meteen moet worden afgerekend terwijl het Nederlandse wetsvoorstel voorziet in gespreide betaling.

Het onderzoeksrapport heeft Snels vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Nota naar aanleiding van het verslag beantwoordt hij vragen van de Tweede Kamercommissie over het wetsvoorstel.

Bron: GroenLinks

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Dividendbelasting, Internationaal belastingrecht

53

Gerelateerde artikelen