Leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen de komende vijf jaar, met ingang van het studiejaar 2019/2020, een extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bbl-leerplekken. Minister Van Engelshoven (OCW) investeert hiervoor € 10,6 miljoen extra in de Subsidieregeling praktijkleren.

De extra subsidie voor werkgevers in de drie sectoren landbouw, horeca en recreatie die bbl-leerplekken aanbieden komt bovenop het bedrag aan subsidie waarop deze werkgevers volgens de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunnen maken.

SBI-codes

De minister kondigt de extra subsidie aan met een mededeling in de Staatscourant van 9 september 2019. Om te bepalen welke leerbedrijven in aanmerking komen voor de extra subsidie hanteert de minister de codes van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het overzicht van deze SBI-codes is in de bijlage van de mededeling opgenomen. Leerbedrijven waarvan de hoofdactiviteit een SBI-code heeft die voorkomt in dit overzicht, kunnen in aanmerking komen voor de extra subsidie praktijkleren.

Subsidieregeling praktijkleren

Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen voor aangewezen opleidingen aan te bieden. De subsidie is een compensatie voor de loon- of begeleidingskosten die een werkgever maakt. Per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats is het maximale subsidiebedrag € 2.700.

Bron: Avanzer Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid kinderen en jongeren, Subsidies, Salarisadministratie

Informatiesoort: Nieuws

  441
Gerelateerde artikelen