Ondanks dat de wijzigingen in de maximum uurprijzen te laat zijn ontvangen, heeft de Dienst Toeslagen ervoor gezorgd dat de extra verhoging van de maximum uurprijzen meeloopt met de jaarlijkse verhoging. Ouders ontvangen vanaf eind december 2023 meteen de juiste hogere voorschotten voor januari 2024.

Het aangenomen amendement Van der Lee (GL) om het budget voor de maximum uurprijzen vanaf 2024 met € 508 miljoen te verhogen, levert een extra verhoging van de maximum uurprijs op van € 0,60 in de kinderopvang, € 0,82 in de buitenschoolse opvang en € 0,29 in de gastouderopvang. De verhoging komt boven op de jaarlijkse verhoging als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling. De reguliere verhoging bedraagt voor alle opvangvormen 6 procent. De maximum uurprijs komt in totaal in 2024 uit op € 10,25 in de dagopvang, € 9,12 in de buitenschoolse opvang en € 7,53 in de gastouderopvang.

De wijzigingen in de maximum uurprijzen dienen uiterlijk op 15 oktober van ieder jaar door de Dienst Toeslagen ontvangen te zijn. Het amendement is op 24 oktober 2023 aangenomen. Het is de Dienst Toeslagen gelukt om hierop te anticiperen. Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Voor de extra verhoging op basis van het amendement moet het Besluit Kinderopvangtoeslag worden gewijzigd. Dit wijzigingsbesluit kan op zijn vroegst medio maart 2024 worden gepubliceerd.

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

265

Gerelateerde artikelen