De nieuwe Staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, heeft tijdens het eerste wetgevingsoverleg over het Belastingpakket 2018 aangegeven dat een aantal fiscale maatregelen uit het regeerakkoord zal worden opgenomen in het Belastingplan 2018.
Dit zal geschieden door middel van het indien van een nota van wijziging. De nota van wijziging wordt eerst aan de Raad van State voorgelegd en naar verwachting op vrijdag 3 november a.s. bij de Tweede kamer ingediend.
 
Een aantal maatregelen die zijn afgesproken in het regeerakkoord, gaan al in 2018 in. Er zijn ook een aantal maatregelen die in 2019 in moeten gaan, maar waar een uitvoeringstermijn voor zit, waardoor ook die maatregelen tijdig geregeld moeten worden. De staatssecretaris laat weten dat om de datum te halen nodig is dat deze maatregelen allemaal worden omgezet in wetgeving of in aanpassing van de wetgeving.
 
De staatssecretaris noemt zeven maatregelen die daarvoor in aanmerking komen:
  • De aanpassing van de vermogensrendementsheffing (gaat in 2018 in).
  • Het geleidelijk afschaffen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en arbeidskorting (gaat in 2019 in). Waarschijnlijk doelt de staatssecretaris daarmee op het afschaffen van de overdraagbaarheid tussen partners.
  • Het verhogen van de ouderenkorting en het introduceren van de geleidelijke (inkomensafhankelijke) afbouw van de ouderenkorting (gaat in 2019 in).
  • Het geleidelijk afschaffen van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld, ook wel de wet-Hillen of de regeling-Hillen genoemd (gaat in 2019 in).
  • • Het terugdraaien van de verlenging van de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting, zoals opgenomen in het Belastingplan 2017 (gaat in 2018 in).
  • Het verhogen van het effectieve tarief van de Innovatiebox van 5% naar 7% (gaat in 2018 in).
  • Het verhogen van de tabaksaccijns (gaat in 2018 in).

 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Belastingrecht algemeen, Accijns en verbruiksbelastingen, Vennootschapsbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2017

2

Gerelateerde artikelen