Advocaat-Generaal (A-G) Niessen heeft recentelijk geconcludeerd dat de verkoop van aanmerkelijk-belangaandelen pas werking heeft op het moment van verkoop, ondanks dat bij verkoop terugwerkende kracht was afgesproken. Het moment van verkoop geldt vervolgens ook voor toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling).
Bij de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen aan de eigen BV, of een samenwerkingsverband waarvan de eigen BV deel uitmaakt, is de zogenaamde tbs-regeling van toepassing. Denk aan de verhuur van een pand aan de eigen BV. De inkomsten uit het ter beschikking stellen en de eventueel daarmee behaalde vermogenswinsten zijn belast in box 1 van de inkomstenbelasting als resultaat uit overige werkzaamheden. Het tarief bedraagt maximaal 52%. Zonder deze regeling zou het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan de eigen BV belast worden in box 3, hetgeen fiscaal voordeliger is. 
 
In onderhavige zaak was een directeur-grootaandeelhouder (dga) voor twee-derde eigenaar van een pand. Het pand verhuurde hij aan zijn eigen BV. Het pand viel onder de tbs-regeling. In juli 2007 sloot de dga een overeenkomst voor de verkoop van de aandelen in zijn BV. Met de kopers werd overgekomen dat alle baten en lasten van de aandelen al met ingang van 1 januari 2007 voor rekening en risico van de kopers kwamen. De dga was van mening dat de tbs-regeling vanaf 1 januari 2007 niet meer van toepassing was. De inspecteur stelde echter dat de overeengekomen terugwerkende kracht geen fiscale werking had en vond dus dat de tbs-regeling nog wel van toepassing was.
 
De A-G gaf aan dat (volgens vaste rechtspraak) een verkoop van de aanmerkelijk-belangaandelen werking heeft op het moment dat de verkoopovereenkomst perfect wordt. Het opgenomen beding van terugwerkende kracht is daarbij niet van belang. Dit geldt volgens de A-G ook voor de toepassing van de tbs-regeling. Het pand was namelijk tot aan het moment van het sluiten van de aandelenovereenkomst feitelijk ter beschikking gesteld aan de eigen BV, wat volgens de A-G niet ongedaan kon worden gemaakt.
 
 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen