Op 28 januari 2016 heeft de Europese Commissie (‘'Commissie'') een pakket met nieuwe voorstellen gepresenteerd om belastingontwijking door het internationaal opererende bedrijfsleven aan te pakken. Het brede pakket aan maatregelen dat met name voorziet in de implementatie van de OESO BEPS-actiepunten op EU-niveau beoogt zogeheten grondslaguitholling en winstverschuivingen binnen de EU en zelfs daar buiten tegen te gaan.
De belangrijkste maatregelen betreffen:
  • een anti-BEPS-richtlijn (‘hard law') om bepaalde belastingontwijkingsconstructies aan te pakken;
  • een mededeling (‘soft law') voor een externe EU-strategie voor effectieve belastingheffing;
  • een aanbeveling (‘soft law') met maatregelen voor lidstaten om misbruik van belastingverdragen te voorkomen; en
  • een richtlijnvoorstel (‘hard law') om het automatisch uitwisselen tussen lidstaten van belastinggerelateerde informatie over de activiteiten van multinationals mogelijk te maken
 
Volgens de Commissie dient de combinatie van deze ‘hard law' en ‘soft law' maatregelen agressieve belastingplanning tegen te gaan, de transparantie tussen lidstaten te vergroten en eerlijke concurrentie tussen ondernemingen in de interne markt te waarborgen. Verder bevat het Commissie-pakket nog een overkoepelende mededeling alsmede een interessant werkdocument, waarin de achterliggende politieke en economische redenen van de voorgestelde maatregelen worden toegelicht. Ten slotte omvat het pakket een uitgebreide studie over vermeende agressieve belastingplanning, waarin enkele veelvoorkomende belastingontwijkingsstructuren worden besproken.
 
In een uitgebreide tax notitie gaat EY nader in op de door de Commissie voorgestelde maatregelen waarbij de nadruk ligt op het Commissievoorstel voor een anti-BEPS-richtlijn en de mogelijke impact hiervan op Nederland bij implementatie ervan in nationale regelgeving.
 
 
 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen