De Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden hebben op 20 december 2017 ingestemd met de grootste belastinghervorming in ruim dertig jaar. Op 22 december 2017 heeft president Trump de ‘Tax Cuts and Jobs Act' ondertekend en daarmee is de laatste stap van het wetgevingsproces voltooid. De nieuwe belastingregels zijn per 1 januari 2018 in werking getreden.
De ‘Tax Cuts and Jobs Act' bevat, onder andere, de volgende wijzigingen die relevant zijn voor het bedrijfsleven (Global Tax Alert - US House and Senate release the Conference Report on the Tax Cuts and Jobs Act):
  • Verlaging van het vennootschapsbelastingtarief van 35% naar 21%.
  • Eenmalige ‘transition tax' over de bij een buitenlandse dochtermaatschappij aanwezige niet-uitgekeerde winsten (‘earnings and profits' (E&P)) tegen een tarief van 15,5% voor liquide middelen en 8% voor de overige E&P.
  • Aanscherping van de renteaftrekbeperking op interne en externe schulden tot 30% van het gecorrigeerde belastbare bedrag.
  • Beperking van de mogelijkheid tot verliesverrekening tot maximaal 80% van het gecorrigeerde belastbare bedrag.
  • 100% aftrek voor dividenden ontvangen van buitenlandse dochtervennootschappen waarin ten minste een belang van 10% wordt gehouden.
  • Invoering van een minimale base erosion belasting (BEAT) in geval van bepaalde aftrekbare betalingen aan buitenlandse groepsvennootschappen.
  • Invoering van een wereldwijde heffing over laag belast inkomen uit intellectueel eigendom buiten de VS (‘Global Intangible Low-Taxed Income' (GILTI)).
  • Laag tarief voor inkomen uit intellectueel eigendom gehouden in de VS.
  • Invoering anti-hybrid wetgeving, die de aftrek weigert van bepaalde betalingen aan groepsmaatschappijen (dubbele aftrek of aftrek en geen belastbaar inkomen).

 

 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

13

Gerelateerde artikelen