EY verkiezingsblog van Charlie Bruijsten, verbonden aan Bureau Vaktechniek van EY Belastingadviseurs: Van alle fiscale regelingen vormt de hypotheekrenteaftrek waarschijnlijk het heetste hangijzer.
De hypotheekrenteaftrek is bedoeld om het eigenwoningbezit te stimuleren. Uiteraard moet zo nu en dan wel worden gekeken of die nobele gedachte nog wel goed uit de verf komt.
 
Zijn we nog tevreden met de hypotheekrenteaftrek, of is het tijd voor een herziening?

Wel of geen hypotheekrenteaftrek?

Velen vinden het prettig dat de hypotheekrente aftrekbaar is. Maar de regeling is erg ingewikkeld. Een eigenwoningbezitter moet bijvoorbeeld de aflossingsstand en (na verhuizing) de eigenwoningreserve bijgehouden. Wie zit daar nu op te wachten?
 
Het bijzondere is bovendien dat de eigen woning als inkomstenbron wordt aangemerkt in box 1 van de inkomstenbelasting. Maar dat inkomen kan nooit positief worden, waardoor de hypotheekrenteaftrek eigenlijk een subsidie is. Is die subsidie nog wel nodig?
 
Van verschillende kanten wordt geadviseerd om de hypotheekrenteaftrek te verminderen of helemaal af te schaffen.
 
In 2010 heeft de Commissie Van Weeghel geconcludeerd dat de eigen woning op lange termijn het beste naar box 3 kan. De hypotheekrente is dan niet meer aftrekbaar.
 
In gelijke zin oordeelde de Commissie Van Dijkhuizen in 2013 dat wanneer de verhuismobiliteit en de huizenprijzen weer duidelijk gaan stijgen, de tijd rijp is voor een geleidelijke overgang van de eigen woning naar box 3.
 
Goedbedoelde adviezen komen ook van buiten Nederland. In februari 2016 heeft het IMF aangegeven dat de eigen woning eigenlijk in box 3 thuishoort en niet in box 1.
 
Maar zelfs als de verhuizing naar box 3 er voorlopig niet in zit, kan de vraag worden gesteld of de hypotheekrenteaftrek niet verder moet worden beperkt.
 
In maart 2016 heeft de OESO aangegeven dat Nederland de hypotheekrenteaftrek sneller moet afbouwen en in december 2016 kwam het IMF met hetzelfde advies. In mei 2016 hebben ook het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in een gezamenlijk rapport verschillende beleidsvoorstellen gedaan, waaronder de verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

Waar gaan we naar toe?

Nu de hypotheekrente historisch laag is en de woningmarkt langzaamaan oververhit raakt, lijkt de tijd rijp om kritisch naar de hypotheekrenteaftrek te kijken. Maar het is beter om een stap verder te gaan en een nieuw fiscaal woonbeleid (inclusief de huurtoeslag) te combineren met een algehele belastingherziening. Tenslotte is de inkomstenbelasting ook aan een update toe.
 
Het schrappen van subsidies op wonen kan dan worden gecompenseerd met lagere belastingtarieven. Als dit budgettair neutraal gebeurt hoeft de burger er per saldo niet op achteruit te gaan.
 
Maar zoals verwacht zitten de politieke partijen niet op één lijn waar het gaat om de hypotheekrenteaftrek, laat staan het gehele fiscale woonbeleid.
 
Er zijn partijen die in hun verkiezingsprogramma niets zeggen over de hypotheekrenteaftrek (VVD, CDA, PvdD en PVV), wellicht met de gedachte dat ze later dan ook niet kan worden verweten een ‘belofte' te breken. Andere partijen lijken het prima te vinden als het blijft zoals het is (50Plus en SGP), eventueel wel met een aftopping (PvdA en SP). Maar er zijn ook partijen die van mening zijn dat de aftrek sneller moet worden afgebouwd (D66, GroenLinks en ChristenUnie).
 
Waar de partijen rechts van het midden de kaarten voor de borst houden, lijken de partijen aan de linkerkant wel bereid om de hypotheekrenteaftrek aan te pakken. De komende verkiezingstijd is het interessant om te zien of de partijen die nu niets willen zeggen zich laten verleiden om de hypotheekrenteaftrek tot een breekpunt te maken. Zo ja, dan wacht een spannende formatietijd.
 
Geen enkele partij wil (of durft) overigens het standpunt innemen dat de eigen woning in box 3 thuishoort.
 
 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen