Vennootschappen (juridische entiteiten) die reeds op 1 augustus 2017 in Frankrijk stonden ingeschreven in ‘'the Trade and Companies Register'' ("de RCS") moeten uiterlijk op 1 april 2018 aan hun UBO-registratieverplichting voldoen.

Om welke entiteiten gaat het?

Het gaat om alle bedrijven of economische groepen met een geregistreerde vestiging in Frankrijk, maar ook bijvoorbeeld Franse vestigingen / vaste inrichtingen van buiten Europa gelegen vennootschappen en alle andere juridische entiteiten die krachtens de Franse wet verplicht zijn zich in te schrijven in de RCS, zoals bepaalde stichtingen. Ook de SCI (Société Civile Immobilière), een rechtsvorm die veel wordt gebruikt om een Franse woning in onder te brengen, is verplicht zich in te schrijven in de RCS.

Wat moet er worden ingediend?

De juridische entiteiten moeten aan de RCS kenbaar maken wie de UBO('s) is (zijn) door middel van het deponeren van een UBO formulier bij de Commerciële Rechtbank (greffe du tribunal de commerce) waar de entiteit is geregistreerd. Het formulier moet worden ondertekend en voorzien van een datum door een vertegenwoordigingsbevoegd persoon van de juridische entiteit.

Wanneer kwalificeert iemand als UBO?

De Franse definitie van UBO lijkt grofweg in lijn met wat we tot nu toe weten over de Nederlandse definitie: eenieder die meer dan 25% van de aandelen of stemrechten heeft, dan wel op andere wijze controle over de juridische entiteit kan uitoefenen, wordt als UBO aangemerkt. Een aangekondigd besluit moet te zijner tijd meer duidelijkheid moet geven over de UBO-definitie.

Wat is de consequentie van niet voldoen aan de Franse UBO-registratieverplichting?

Het niet voldoen aan voornoemde regelgeving kan ertoe leiden dat de President van de Commerciële Rechtbank, waar nodig onder dwang, alsnog naleving van de registratie afdwingt. Daarnaast kan een boete worden opgelegd, die kan oplopen tot € 37.500. Er kan zelfs tot 6 maanden gevangenisstraf worden opgelegd.
 
 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Fiscaal ondernemingsrecht

6

Gerelateerde artikelen