De staatssecretaris heeft bekend gemaakt dat alimentatie-uitkeringen na beëindiging van een huwelijk en soortverwante verzorgingsuitkeringen (partneralimentatie) bij beëindiging van een langdurige samenwoning voor de inkomstenbelasting en de schenkbelasting gelijk worden behandeld.
Bij een echtscheiding kan de rechter een alimentatie-uitkering vaststellen. Aangezien deze alimentatie voortvloeit uit het familierecht is deze voor de inkomstenbelasting belast bij de ontvanger en aftrekbaar bij de betaler en vormt de uitkering geen schenking voor de schenkbelasting. Dezelfde regels gelden indien bij verbreking van een geregistreerd partnerschap een verzorgingsuitkering wordt vastgesteld.
 
Maar wat indien een soortgelijke verzorgingsuitkering plaatsvindt na beëindiging van een samenwoning zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap?
 
De staatssecretaris heeft aangegeven dat dan dezelfde regels gelden, mits sprake is van een dringende morele verplichting tot voorziening in het levensonderhoud. Indien de hoogte van de partneralimentatie is bepaald op basis van de normen, zoals deze zijn ontwikkeld voor alimentatie (Trema-normen), kan er volgens de staatssecretaris van uit worden gegaan dat sprake is van het voldoen van een dringende morele verplichting.

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

5

Gerelateerde artikelen