De Advocaat-generaal (A-G), adviseur van de Hoge Raad, heeft recentelijk een conclusie uitgebracht over een tax-planningsstructuur van een grote, internationaal opererende bank. De A-G komt tot de conclusie dat er geen sprake is van fraus legis in deze zaak.
De bank probeerde door middel van een belastingbesparende constructie rentelasten te creëren die verrekend zouden kunnen worden met belastbare voordelen (uit obligaties). De inspecteur accepteerde de renteaftrek niet en stelde zich op het standpunt dat er sprake is van fraus legis. Er is kort gezegd sprake van fraus legis als een belastingplichtige in strijd met doel en strekking van de wet handelt en belastingbesparing zijn doorslaggevende motief is.
 
De A-G is het niet met de inspecteur eens. Volgens de A-G kan er geen sprake zijn van fraus legis omdat uit de voorafgaande analyse van het Gerechtshof blijkt dat de belastingbesparende constructie bij de belanghebbende is mislukt. Uiteindelijk kon de rentelast namelijk niet verrekend worden met de belastbare bate zoals oorspronkelijk de bedoeling van belanghebbende was. Daarnaast is de A-G het met de bank eens dat een deel van een ontvangen bedrag van banken en groepsmaatschappijen eigen operationele winst vormt en afgezet kan worden tegen de rentebetalingen. Het woord is nu aan de Hoge Raad.
 
 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting, Vennootschapsbelasting

5

Gerelateerde artikelen