Blog Arjo van Eijsden: De kogel lijkt door de kerk. Het lage btw-tarief mag van het kabinet omhoog om de lagere lasten op arbeid te financieren en is daarmee onderdeel van de onderhandelingen tussen kabinet en oppositie.
Op dit moment brandt de maatschappelijke discussie los over de voor- en nadelen van deze maatregel. Wat mij betreft is het ook van belang hoe het kabinet deze maatregel wil invoeren. Van het ene op het andere moment of stapsgewijs? Naar mijn mening is dit laatste de enige reële optie.
 
Een verhoging van het btw-tarief leidt namelijk tot effecten aan de grens; de meest recente verhoging van de accijns op diesel en lpg illustreert dat. Daarnaast kan het aanpassen van de btw-tarieven ook nadelige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de getroffen sectoren.
 
In dit kader wijs ik op het rapport van NYFER in opdracht van Gastvrij Nederland waaruit blijkt dat het schrappen van het lage btw-tarief van 6% tot een verlies van 55.000 banen zou leiden in de gastvrijheidssector.
 
Ik pleit daarom voor een stapsgewijze aanpassing, waarbij het lage tarief langzaam wordt opgetrokken naar het hoge tarief, bijvoorbeeld met 1% per jaar. Op deze wijze kan er financiering gevonden worden voor de verlaging van de lasten op arbeid, terwijl schokeffecten worden voorkomen.
 
De opbrengsten die voortvloeien uit de economische groei die het gevolg is van de lastenverlaging op arbeid kunnen uiteraard ingezet worden voor een additionele verlaging van de lasten op arbeid. Hetzelfde geldt voor extra meevallers. Op deze manier is het uiteindelijk ook voor de branches die nu onder het lage btw-tarief vallen mogelijk om beter uit de belastingherziening te komen.
 
Politieke moed is goed, maar deze mag niet leiden tot roekeloosheid. Een verschuiving van de lasten van arbeid naar consumptie mag er niet toe leiden dat de concurrentiepositie van Nederland verslechtert. Het kabinet doet er daarom goed aan om strategisch na te denken over de manier waarop zij deze maatregel wil invoeren.
 
 
Arjo van Eijsden is partner bij EY Belastingadviseurs op kantoor Rotterdam en geeft daar onder meer leiding aan de Tax Policy & Controversy praktijk van Nederland en België.
 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen