De formaliteiten voor het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland zijn afgerond. Op 20 oktober 2015 zijn de akten van bekrachtiging bij het Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen uitgewisseld. Het Verdrag is daarmee van toepassing voor belastingjaren en –tijdvakken beginnend op of na 1 januari 2016. Een belastingplichtige kan er echter voor kiezen om het oude Belastingverdrag nog één jaar te blijven toepassen.
EY zet in een tax alert enkele relevante punten uit het belastingverdrag op een rij.
 
 
 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen